عوارض خودرو
سامانه 137
ملاقات با شهردار
امورسرمایه گذاری
امار نامه
موضوع دوم
ظوابط و مقررات
نقشه شهر
مناقصه و مزایده
گردشگری
نظرسنجی
حقوق شهروندی
ترافیک و حمل و نقل
آتش نشانی و خدمات ایمنی
سیما منظر و فضای سبز
عمران و باز آفرینی
روابط عمومی و امور بین الملل